Kỹ năng cho công việc

Tìm thấy 29 sản phẩm
Thành Thạo Excel trong 10 giờ
198.000 đ
Nơi bán: kyna
(26)
30 ngày tinh thông Mind Map
498.000 đ
Nơi bán: kyna
(5)
Tổ chức công việc hiệu quả
198.000 đ
Nơi bán: kyna
(21)
Thuyết trình trong kinh doanh
198.000 đ
Nơi bán: kyna
(4)
Thành Thạo Word trong 5 giờ
198.000 đ
Nơi bán: kyna
(25)
Kỹ năng tư duy phản biện
198.000 đ
Nơi bán: kyna
(28)