Quản trị & Lãnh đạo

Tìm thấy 41 sản phẩm
Làm Điều Quan Trọng
Giảm20%
123.200 đ 154.000 đ
Nơi bán: fahasa
Lãnh đạo đích thực
Giảm20%
108.000 đ 135.000 đ
Nơi bán: fahasa
Giải Pháp Đột Phá (2011)
Giảm22%
78.000 đ 100.000 đ
Nơi bán: fahasa
Nhà Lãnh Đạo Dám Cho Đi
Giảm15%
72.250 đ 85.000 đ
Nơi bán: fahasa
Luận Về Đại Chiến Lược
Giảm20%
207.200 đ 259.000 đ
Nơi bán: fahasa