Quản trị & Lãnh đạo

Tìm thấy 120 sản phẩm
Nhà Lãnh Đạo Dám Cho Đi
Giảm15%
72.250 đ 85.000 đ
Nơi bán: fahasa
Dự Án Kỳ Lân
Giảm15%
195.000 đ 229.000 đ
Nơi bán: vinabook
Những Vị Thần Quản Lý
Giảm15%
144.000 đ 169.000 đ
Nơi bán: vinabook
Facebook: The Inside Story
Giảm10%
283.000 đ 315.000 đ
Nơi bán: vinabook
Từ Quên Đến Ám Ảnh
Giảm15%
64.000 đ 75.000 đ
Nơi bán: vinabook
Trải Nghiệm Nhân Viên
Giảm20%
104.000 đ 130.000 đ
Nơi bán: vinabook
Làm Điều Quan Trọng
Giảm20%
123.200 đ 154.000 đ
Nơi bán: fahasa
Trực Giác Chiến Lược
Giảm15%
101.000 đ 119.000 đ
Nơi bán: vinabook