Đồ Giải Kinh Lạc Huyệt Vị - Nữ Giới

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này
Bán tại: fahasa
Ngày cập nhật: 06/05/2023
Thương hiệu:
fahasa
Giá bán: 102.000 đ
Giá trước đây: 120.000 đ
Tiết kiệm 15 %

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm không có thông tin đặc biệt

Mô tả sản phẩm

1. Dựa trên tiêu chuẩn quốc gia mới nhất về "Tên huyệt vị và định vị".

2. Nội dung huyệt, kinh lạc toàn diện, tra cứu thuận tiện: Lấy 14 hệ kinh mạch làm chủ đạo, trình bày huyệt vị, hình kèm huyệt vị chủ trị bệnh chứng theo kinh mạch, đồng thời đánh dấu "*" huyệt bản kinh thường dùng; Tiếp đó phân ra để phân tích định vị các huyệt vị. Có thể giúp bạn trau chuốt kiến thức liên quan từ tổng thể đến cục bộ.

3. Ứng dụng huyệt vị thực dụng: Thu nhận và sử dụng cách mát xa đúng bệnh, hiệu quả nhanh của 35 loại bệnh chứng thường gặp, đơn giản thực dụng, hiệu quả tốt.

4. Ngoài ra cung cấp phụ lục "Kinh ngoại kỳ huyệt đồ giải" để tham khảo

Thu gọn  
Xem thêm