Sổ Tay Mạch Chẩn (Tái Bản 2023)

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này
Bán tại: fahasa
Ngày cập nhật: 06/05/2023
Thương hiệu:
fahasa
Giá bán: 103.500 đ
Giá trước đây: 115.000 đ
Tiết kiệm 10 %

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm không có thông tin đặc biệt

Mô tả sản phẩm

Sổ Tay Mạch Chẩn

- Bao gồm:

1. Chủ bệnh và đặc trưng

2.Phân loại mạch tượng

3. Mạch phù

4. Mạch hồng

5. Mạch nhu

6.Mạch tán

7.Mạch khâu ( khổng )

8. Mạch cách

9. Mạch trầm

10.Mạch phục

……..

Thu gọn  
Xem thêm