Son Black Rouge Chính Hãng Air Fit Velvet Tint Ver 7 37.6g – Beauty Lover Chất Son Kem Blackrouge Nhẹ, Kết Cấu Velvet Bám Chắc Như Son Lì, Giàu Thành Phần Tạo Ẩm Như Son Dưỡng

4.9/5 (749 lượt đánh giá)  
Bán tại: lazada
Ngày cập nhật: 19/12/2020
Thương hiệu:
BLACKROUGE
Giá bán: 149.000 đ
Giá trước đây: 215.000 đ
Tiết kiệm 31 %

Thông tin sản phẩm

Thương hiệu BLACKROUGE
SKU 936872515_VNAMZ-2821036728
Nhóm màu Blue
Hiệu ứng trang điểm môi

Mô tả sản phẩm

Text

Son Black Rouge Chính Hãng Air Fit Velvet Tint Ver 7

Thương hiệu:

BLACK ROUGE

Hiệu ứng :

Matte (son lì)

Khối lượng:

37.6g

Công dụng:

Dưỡng ẩmHương trái cây

BẢNG MÀU SON BLACKROUGE

#son, #son_blackrouge, #son_lì, #son_môi, #son_3ce, #son_background, #son_dưỡng, #son_blackrouge_chính_hãng, #son_kem, #son_blackrouge_a12, #son_dưỡng_môi, #son_3ce_chính_hãng, #son_kem_lì, #son_cổ_trang, #combo_son, #son_môi_dành_cho_học_sinh, #son_bbia, #son_merzy, #son_blackrouge_ver_5, #son_duong_moi, #son_dưỡng_môi_có_màu, #son_3ce_xanh, #son_môi_hàn_quốc, #son_gilaa, #son_nước, #son_ink, #son_lì_hàn_quốc, #son_lipice, #son_moi, #son_laura_sunshine, #son_mac, #son_thỏi, #son_lì_kem, #son_romand, #son_lì_nước, #son_moart_x_a_teen_others, #son_blackrouge_ver_5_a26, #son_môi_hàn_quốc_chính_hãng, #son_3ce_mẫu_mới, #son_blackrouge_a26, #son_blackrouge_a12_chính_hãng, #son_kem_lì_black_rouge, #son_lì_hàn_quốc_chính_hãng, #son_môi_lì, #son_lì_ăn_không_trôi, #son_blackrouge_mới, #son_mong_tay, #son_dưỡng_môi_không_màu, #son_maybeline, #set_son_blackrouge, #son_rosy, #son_loudi, #son_3ce_mini, #son_nước_1k

#son, #son_blackrouge, #son_lì, #son_môi, #son_3ce, #son_background, #son_dưỡng, #son_blackrouge_chính_hãng, #son_kem, #son_blackrouge_a12, #son_dưỡng_môi, #son_3ce_chính_hãng, #son_kem_lì, #son_cổ_trang, #combo_son, #son_môi_dành_cho_học_sinh, #son_bbia, #son_merzy, #son_blackrouge_ver_5, #son_duong_moi, #son_dưỡng_môi_có_màu, #son_3ce_xanh, #son_môi_hàn_quốc, #son_gilaa, #son_nước, #son_ink, #son_lì_hàn_quốc, #son_lipice, #son_moi, #son_laura_sunshine, #son_mac, #son_thỏi, #son_lì_kem, #son_romand, #son_lì_nước, #son_moart_x_a_teen_others, #son_blackrouge_ver_5_a26, #son_môi_hàn_quốc_chính_hãng, #son_3ce_mẫu_mới, #son_blackrouge_a26, #son_blackrouge_a12_chính_hãng, #son_kem_lì_black_rouge, #son_lì_hàn_quốc_chính_hãng, #son_môi_lì, #son_lì_ăn_không_trôi, #son_blackrouge_mới, #son_mong_tay, #son_dưỡng_môi_không_màu, #son_maybeline, #set_son_blackrouge, #son_rosy, #son_loudi, #son_3ce_mini, #son_nước_1k

#son_innisfree, #son_3ce_mới_nhất, #son_li, #son_blackrouge_a06, #son_môi_cao_cấp, #son_blackrouge_a22, #son_dưỡng_môi_vaseline, #son_tint, #son_back_rouge, #son_kem_lì_black_rouge_air_fit_velvet_tint, #son_mac_chính_hãng, #son_ink_velvet, #son_blackrouge_phiên_bản_mới_nhất, #son_bibia, #son_3ce_chính_hãng_lì, #son_holdlive, #son_dưỡng_môi_lipice, #son_sáp, #son_gel, #son_lì_chính_hãng, #son_cam_đất, #son_nước_lì, #son_mini, #son_trần_tình_lệnh, #son_chu, #son_nuoc, #son_black_rouge, #background_son, #son_lì_đỏ_cam, #son_duong, #son_chính_hãng, #son_laura_sunshine_nhật_kim_anh, #son_moi_han_quoc, #son_môi_nước, #son_loreal, #son_bt21, #son_blackrouge_kem, #son_set, #son_xăm, #son_dưỡng_không_màu, #son_3ce_thỏi, #son_lì_thỏi, #son_hàn_quốc, #son_đỏ_cam, #son_đỏ_đất, #son_coringco, #son_lip_on_lip, #son_blackrouge_cream_matt_rouge, #son_dior, #son_cream_matt_rouge, #son_ofelia, #son_màu_cam_đất, #son_kem_li, #son_lipstick, #son_kem_blackrouge, #son_co_trang, #son_thuốc_lá, #son_thỏi_lì, #son_mezry, #son_kem_3ce, #son_gió, #son_coringco_hàn_quốc, #son_liberty, #combo_son_lì, #son_rich, #son_ink_velvet_chính_hãng, #son_bbia_màu_25, #son_dưỡng_môi_trị_thâm, #son_mong_tay_gel, #son_tint_nước, #son_3ce_kem, #son_giữ_màu_môi, #son_background_a12, #set_son_kem_lì_black_rouge, #son_bóng, #son_merzy_v6, #son_blackrouge_màu_đỏ_đất, #son_cam_đào, #son_rom&nd, #son_kem_lì_màu_đỏ_cam, #son_leneige, #son_không_lì, #son_satin, #son_background_chính_hãng, #son_romand_glasting_water_tint, #son_blackroug, #Set_son_nước, #gel_khóa_màu_son_môi, #son_dưỡng_môi_dành_cho_học_sinh, #son, #son_blackrouge, #son_li, #son_moi, #son_3ce, #son_background, #son_duong, #son_blackrouge_chinh_hang, #son_kem, #son_blackrouge_a12, #son_duong_moi, #son_3ce_chinh_hang, #son_kem_li, #son_co_trang, #combo_son, #son_moi_danh_cho_hoc_sinh, #son_bbia, #son_merzy, #son_blackrouge_ver_5, #son_duong_moi, #son_duong_moi_co_mau, #son_3ce_xanh, #son_moi_han_quoc, #son_gilaa, #son_nuoc, #son_ink, #son_li_han_quoc, #son_lipice, #son_moi, #son_laura_sunshine, #son_mac, #son_thoi, #son_li_kem, #son_romand, #son_li_nuoc, #son_moart_x_a_teen_others, #son_blackrouge_ver_5_a26, #son_moi_han_quoc_chinh_hang, #son_3ce_mau_moi, #son_blackrouge_a26, #son_blackrouge_a12_chinh_hang, #son_kem_li_black_rouge, #son_li_han_quoc_chinh_hang, #son_moi_li, #son_li_an_khong_troi, #son_blackrouge_moi, #son_mong_tay, #son_duong_moi_khong_mau, #son_maybeline, #set_son_blackrouge, #son_rosy, #son_loudi, #son_3ce_mini, #son_nuoc_1k, #son_innisfree, #son_3ce_moi_nhat, #son_li, #son_blackrouge_a06, #son_moi_cao_cap, #son_blackrouge_a22, #son_duong_moi_vaseline, #son_tint, #son_back_rouge, #son_kem_li_black_rouge_air_fit_velvet_tint, #son_mac_chinh_hang, #son_ink_velvet, #son_blackrouge_phien_ban_moi_nhat, #son_bibia, #son_3ce_chinh_hang_li, #son_holdlive, #son_duong_moi_lipice, #son_sap, #son_gel, #son_li_chinh_hang, #son_cam_dat, #son_nuoc_li, #son_mini, #son_tran_tinh_lenh, #son_chu, #son_nuoc, #son_black_rouge, #background_son, #son_li_do_cam, #son_duong, #son_chinh_hang, #son_laura_sunshine_nhat_kim_anh, #son_moi_han_quoc, #son_moi_nuoc, #son_loreal, #son_bt21, #son_blackrouge_kem, #son_set, #son_xam, #son_duong_khong_mau, #son_3ce_thoi, #son_li_thoi, #son_han_quoc, #son_do_cam, #son_do_dat, #son_coringco, #son_lip_on_lip, #son_blackrouge_cream_matt_rouge, #son_dior, #son_cream_matt_rouge, #son_ofelia, #son_mau_cam_dat, #son_kem_li, #son_lipstick, #son_kem_blackrouge, #son_co_trang, #son_thuoc_la, #son_thoi_li, #son_mezry, #son_kem_3ce, #son_gio, #son_coringco_han_quoc, #son_liberty, #combo_son_li, #son_rich, #son_ink_velvet_chinh_hang, #son_bbia_mau_25, #son_duong_moi_tri_tham, #son_mong_tay_gel, #son_tint_nuoc, #son_3ce_kem, #son_giu_mau_moi, #son_background_a12, #set_son_kem_li_black_rouge, #son_bong, #son_merzy_v6, #son_blackrouge_mau_do_dat, #son_cam_dao, #son_rom&nd, #son_kem_li_mau_do_cam, #son_leneige, #son_khong_li, #son_satin, #son_background_chinh_hang, #son_romand_glasting_water_tint, #son_blackroug, #Set_son_nuoc, #gel_khoa_mau_son_moi, #son_duong_moi_danh_cho_hoc_sinh

A33 – tone đỏ cam, sắc cam khá rực rỡ, hợp da sáng màu và hợp đánh lòng môi

A34 – tone cam gạch, màu cam vẫn khá tươi, hợp da sáng màu

A35 – tone đỏ cam, có base hồng nhiều, hợp da sáng màu

A36 – tone cam pha nâu nhưng sắc cam vẫn nổi trội hơn, không quá chói, hợp da sáng và tối màu

A37 – tone đỏ nâu đất, nhìn khá tây, mã màu sẫm nhất trong 5 màu, hợp da sáng và tối màu

MODEL CUT

#son_innisfree, #son_3ce_mới_nhất, #son_li, #son_blackrouge_a06, #son_môi_cao_cấp, #son_blackrouge_a22, #son_dưỡng_môi_vaseline, #son_tint, #son_back_rouge, #son_kem_lì_black_rouge_air_fit_velvet_tint, #son_mac_chính_hãng, #son_ink_velvet, #son_blackrouge_phiên_bản_mới_nhất, #son_bibia, #son_3ce_chính_hãng_lì, #son_holdlive, #son_dưỡng_môi_lipice, #son_sáp, #son_gel, #son_lì_chính_hãng, #son_cam_đất, #son_nước_lì, #son_mini, #son_trần_tình_lệnh, #son_chu, #son_nuoc, #son_black_rouge, #background_son, #son_lì_đỏ_cam, #son_duong, #son_chính_hãng, #son_laura_sunshine_nhật_kim_anh, #son_moi_han_quoc, #son_môi_nước, #son_loreal, #son_bt21, #son_blackrouge_kem, #son_set, #son_xăm, #son_dưỡng_không_màu, #son_3ce_thỏi, #son_lì_thỏi, #son_hàn_quốc, #son_đỏ_cam, #son_đỏ_đất, #son_coringco, #son_lip_on_lip, #son_blackrouge_cream_matt_rouge, #son_dior, #son_cream_matt_rouge, #son_ofelia, #son_màu_cam_đất, #son_kem_li, #son_lipstick, #son_kem_blackrouge, #son_co_trang, #son_thuốc_lá, #son_thỏi_lì, #son_mezry, #son_kem_3ce, #son_gió, #son_coringco_hàn_quốc, #son_liberty, #combo_son_lì, #son_rich, #son_ink_velvet_chính_hãng, #son_bbia_màu_25, #son_dưỡng_môi_trị_thâm, #son_mong_tay_gel, #son_tint_nước, #son_3ce_kem, #son_giữ_màu_môi, #son_background_a12, #set_son_kem_lì_black_rouge, #son_bóng, #son_merzy_v6, #son_blackrouge_màu_đỏ_đất, #son_cam_đào, #son_rom&nd, #son_kem_lì_màu_đỏ_cam, #son_leneige, #son_không_lì, #son_satin, #son_background_chính_hãng, #son_romand_glasting_water_tint, #son_blackroug, #Set_son_nước, #gel_khóa_màu_son_môi, #son_dưỡng_môi_dành_cho_học_sinh, #son, #son_blackrouge, #son_li, #son_moi, #son_3ce, #son_background, #son_duong, #son_blackrouge_chinh_hang, #son_kem, #son_blackrouge_a12, #son_duong_moi, #son_3ce_chinh_hang, #son_kem_li, #son_co_trang, #combo_son, #son_moi_danh_cho_hoc_sinh, #son_bbia, #son_merzy, #son_blackrouge_ver_5, #son_duong_moi, #son_duong_moi_co_mau, #son_3ce_xanh, #son_moi_han_quoc, #son_gilaa, #son_nuoc, #son_ink, #son_li_han_quoc, #son_lipice, #son_moi, #son_laura_sunshine, #son_mac, #son_thoi, #son_li_kem, #son_romand, #son_li_nuoc, #son_moart_x_a_teen_others, #son_blackrouge_ver_5_a26, #son_moi_han_quoc_chinh_hang, #son_3ce_mau_moi, #son_blackrouge_a26, #son_blackrouge_a12_chinh_hang, #son_kem_li_black_rouge, #son_li_han_quoc_chinh_hang, #son_moi_li, #son_li_an_khong_troi, #son_blackrouge_moi, #son_mong_tay, #son_duong_moi_khong_mau, #son_maybeline, #set_son_blackrouge, #son_rosy, #son_loudi, #son_3ce_mini, #son_nuoc_1k, #son_innisfree, #son_3ce_moi_nhat, #son_li, #son_blackrouge_a06, #son_moi_cao_cap, #son_blackrouge_a22, #son_duong_moi_vaseline, #son_tint, #son_back_rouge, #son_kem_li_black_rouge_air_fit_velvet_tint, #son_mac_chinh_hang, #son_ink_velvet, #son_blackrouge_phien_ban_moi_nhat, #son_bibia, #son_3ce_chinh_hang_li, #son_holdlive, #son_duong_moi_lipice, #son_sap, #son_gel, #son_li_chinh_hang, #son_cam_dat, #son_nuoc_li, #son_mini, #son_tran_tinh_lenh, #son_chu, #son_nuoc, #son_black_rouge, #background_son, #son_li_do_cam, #son_duong, #son_chinh_hang, #son_laura_sunshine_nhat_kim_anh, #son_moi_han_quoc, #son_moi_nuoc, #son_loreal, #son_bt21, #son_blackrouge_kem, #son_set, #son_xam, #son_duong_khong_mau, #son_3ce_thoi, #son_li_thoi, #son_han_quoc, #son_do_cam, #son_do_dat, #son_coringco, #son_lip_on_lip, #son_blackrouge_cream_matt_rouge, #son_dior, #son_cream_matt_rouge, #son_ofelia, #son_mau_cam_dat, #son_kem_li, #son_lipstick, #son_kem_blackrouge, #son_co_trang, #son_thuoc_la, #son_thoi_li, #son_mezry, #son_kem_3ce, #son_gio, #son_coringco_han_quoc, #son_liberty, #combo_son_li, #son_rich, #son_ink_velvet_chinh_hang, #son_bbia_mau_25, #son_duong_moi_tri_tham, #son_mong_tay_gel, #son_tint_nuoc, #son_3ce_kem, #son_giu_mau_moi, #son_background_a12, #set_son_kem_li_black_rouge, #son_bong, #son_merzy_v6, #son_blackrouge_mau_do_dat, #son_cam_dao, #son_rom&nd, #son_kem_li_mau_do_cam, #son_leneige, #son_khong_li, #son_satin, #son_background_chinh_hang, #son_romand_glasting_water_tint, #son_blackroug, #Set_son_nuoc, #gel_khoa_mau_son_moi, #son_duong_moi_danh_cho_hoc_sinh

Thu gọn  
Xem thêm